Костішин Сергій Володимирович

Резюме

Посада - старший викладач кафедри біомедичної інженерії.

Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.11.17 - біологічні та медичні прилади і системи.

Біографія

Народився в 1987 році в м. Вінниці. В 2004 році поступив на перший курс Вінницького національного технічного університету (ВНТУ) за спеціальністю «Біотехнічні та медичні прилади і системи». В 2009 році завершив навчання, отримавши освітньо-кваліфікаційний рівень магістра і диплом з відзнакою.

В 2008 році був стипендіатом академічної стипендії Президента України.

В 2009 році поступив на перший курс аспірантури з відривом від виробництва за спеціальністю «біологічні та медичні прилади і системи», яку успішно завершив в 2012 році. Захист кандидатської дисертації відбувся в квітні 2013 році. Тема дисертації «Біотехнічна система для навчання та оцінювання навичок застосування вогнепальної зброї»

Під час навчання у ВНТУ працював на посадах техніка, інженера та старшого лаборанта, а з 2012 року працюю на посаді асистента кафедри проектування медико-біологічної апаратури. В 2016 році кафедра проектування медико-біологічної апаратури була переіменована в кафедру біомедичної інженерії, на якій працюю в даний час.

Автор понад 8наукових праць, з них 3 монографії, 25 статей в фахових наукових виданнях, 6 свідоцтв на реєстрації авторських прав на комп’ютерні програми у Державному департаменті інтелектуальної власності України, 1 патент на корисну модель.

Коло наукових інтересів - Медичні інформаційні системи підтримки прийняття рішень.

Номер ORCID: 0000-0002-4701-8721

SPIN-код (РИНЦ): 8772-9328

Author ID (Scopus): 55225643800

ResearcherID: I-8023-2015

Google Академія